Skip to Content
Anderlecht herleeft aan de rand van het water

Anderlecht herleeft aan de rand van het water

Nautilus van Eaglestone komt tegemoet aan woonproblematiek

Anderlecht groeit. En dat is goed, maar de gemeente kampt hierdoor met een tekort aan kwalitatieve woningen. De gezinnen worden kleiner, en er zijn ook steeds meer alleenstaanden op zoek naar een woning. Vandaar de nood aan kleinere en goedkopere appartementen. Hierop speelt het vastgoedproject Nautilus van Eaglestone in.

Eaglestone kocht eind december 2014 het terrein om er Nautilus te realiseren, een gemengd vastgoedproject. Het project zal, eens afgewerkt, uit drie blokken en een toren van 16 verdiepingen bestaan. Op deze manier zal de verwaarloosde kanaalzone opnieuw leefbaar worden.

Betaalbaar wonen

Eén van de doelstellingen van citydev.brussels is om woningen te voorzien voor mensen met een beperkt inkomen. Citydev kocht reeds 36 appartementen in de eerste fase.

"Door het mechanisme van stedenbouwkundige lasten aan te wenden voor de bouw van geconventioneerde middelgrote woningen, bevestigt citydev.brussels opnieuw haar rol als trendsetter voor woonvastgoed in Brussel," aldus Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels. "Onze instelling toont met zulke initiatieven haar reactiviteit om haar doelstelling, met name een grotere productie van middelgrote woningen, te halen in partnerschap met de privésector. Met deze operatie steunt de Brusselse regering bovendien een nieuw kwaliteitsvol gemengd project."

De Regio Brussel heeft de ontwikkeling van de kanaalzone als prioritair aangeduid. Daarom heeft Eaglestone ervoor gekozen om van Nautilus een ambitieus project te maken. Zo worden er naast woningen ook handelsruimtes -waaronder een Carrefour van 2 000 m²- en een kinderdagverblijf voorzien en is het domein gemakkelijk te bereiken via het openbaar vervoer.

Nautilus is de eerste die betaalbare, kwalitatieve woningen aanbiedt in een buurt die weldra opnieuw zal opleven.

Nicolas Orts, CEO van Eaglestone, licht toe:

Het is voor Eaglestone een strategische keuze om meer dan 50 miljoen euro te investeren in deze prioritaire ontwikkelingszone. Het Nautilus-project speelt overduidelijk in op een nijpend tekort, aangezien meer dan 60 % van de eerste fase al op voorhand is verkocht. Investeerders op zoek naar rendement en een meerwaarde op lange termijn hebben dat snel ingezien.”

De Kanaalzone leeft op

Nautilus is niet het enige project in dit gebied. Het Kanaalplan werd in 2012 door het Brussels Gewest aangenomen en moet een antwoord bieden op de uitdagingen waar de hoofdstad mee kampt. In de komende 20 jaar komt het plan dan ook tegemoet aan de behoeften op vlak van huisvesting, werkgelegenheid, economie, mobiliteit en levenskwaliteit.

Een nieuwe adem voor Anderlecht

De groene zones en de nabijheid van het water maken dat het project een aantrekkelijke ligging heeft. Men moet echter ook rekening houden met de sociale en economische aspecten.

Voor Gaëtan van Goidsenhoven, schepen van stedenbouw van Anderlecht, ligt de ontwikkeling van de kanaalzone hem nauw aan het hart:

Het potentieel van deze zone op lokaal niveau is enorm. De revitalisatie is een grote kans die we moeten omkaderen met een sterke visie. We moeten duidelijk maken waar we naartoe willen met onze gemeente.”

Timing

De werken van dit ambitieus project zijn reeds vorig jaar in juni gestart. De oplevering van de eerste fase is voorzien voor begin 2018. Tijdens deze fase worden een hondertal appartementen en een groot deel van de gemeenschappelijke oppervlakte afgewerkt.

Enkele cijfers

 • Nautilus biedt zowel studio’s als appartementen met 1, 2 en 3 kamers. Daarnaast voorziet het project ook in winkelruimtes en een crèche, zodat er een harmonieuze gemeenschap kan ontstaan. In totaal zullen er 197 appartementen, 240 parkeerplaatsen en 280 fietsenstallingen voorzien worden. De werken begonnen in februari 2016 en de opleveringsdatum is begin 2018.
 • De woningen variëren in grootte:
  • studio's van 45 tot 57 m²
  • éénkamerappartementen van 62 tot 73 m²
  • tweekamerappartementen van 81 tot 105 m²
  • driekamerappartementen vanaf 107 m² 
 • In de eerste fase van de commercialisatie werd 70% van de woningen reeds verkocht
 • Startprijs van een woning is 110.000 euro
 • Aannemer Cordeel zal de werken uitvoeren

 

Over Eaglestone:

Eaglestone is een vastgoedontwikkelaar gespecialiseerd in de verbouwing van verouderde gebouwen in nieuwe wooneenheden, kantoren of handelspanden zowel in België als in Luxemburg.

Het multidisciplinaire team van Eaglestone ontwikkelt een veertigtal projecten met een marktwaarde van 430 miljoen euro. Eaglestone beantwoordt een erg specifieke vraag op de vastgoedmarkt, en zowel de architecturale als technische kwaliteit van de gebouwen vormen de strategie van Eaglestone.

Over citydev.brussels:

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze staat in voor de stadsontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar zij in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terechtkunnen. citydev.brussels bouwt ook nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

Contacteer ons
Barbara Decamps citydev.brussels
Florence Legein FL Consult
Barbara Decamps citydev.brussels
Florence Legein FL Consult
Over FL Consult

FL Consult
Kersbeeklaan 281a
1180 Brussel