CITYDEV.BRUSSELS - Persbericht

CITYDEV.BRUSSELS - Persbericht

IRISPHERE – INTERREG IVB - C2C BIZZ : 3 jaar kringloopeconomie in Brussel

citydev.brussels en haar partner EcoRes brachten op 21 oktober alle bedrijven en partners samen die de voorbije vier jaar hebben meegewerkt aan de concrete toepassing van kringloopeconomie in het noordelijke deel van het Kanaalgebied in het Brussels gewest.

 

citydev.brussels neemt samen met 10 andere Europese partners sinds 2011 - en nog tot eind 2014 - deel aan het Interreg-uitwisselingsprogramma C2C BIZZ. Naast bedrijven op 4 activiteitensites van citydev.brussels (Mercator, Marly, Galilei en Tweebeek) stapten Solvay, Ferme Nos Pilifs, de Havengemeenschap en andere bedrijven uit de buurt mee in het project.

Een vijftigtal deelnemers hebben hun ervaringen gedeeld over drie jaar uitwisseling van ideeën en synergieën op het vlak van energie, resources-afval en in andere domeinen.

Bij deze bedrijven - een twintigtal - sloten zich gewestelijke actoren, zoals impulse.brussels, Leefmilieu Brussel, Net Brussel, de Haven van Brussel en Beci, aan.

De deelnemers legden de basis om deze benadering - die zowel economische als milieuvoordelen oplevert - in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voort te zetten en verder uit te bouwen.

Bij de voorbereiding van het EFRO-programma 2014-2020 hebben alle gewestelijke actoren zich geschaard achter een project om deze kringloopeconomiebenadering te verspreiden. Bedoeling is uitwisselingen over resources-afval, energie, mobiliteit en diversiteit aan te moedigen en de kortst mogelijke circuits te bevorderen uitgaand van de concrete noden van de bedrijven.

 

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en 2 kmo-parken gespreid over 45 sites, 75.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra en 5 incubators.

Sinds 1989 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

Contacteer ons
Barbara Decamps citydev.brussels
Florence Legein FL Consult
Barbara Decamps citydev.brussels
Florence Legein FL Consult
Over FL Consult

FL Consult
Kersbeeklaan 281a
1180 Brussel