CITYDEV.BRUSSELS - Uitnodiging persconferentie vrijdag 5 december 2014  - 11.30 uur

CITYDEV.BRUSSELS - Uitnodiging persconferentie vrijdag 5 december 2014 - 11.30 uur

Derde Overzicht van de activiteiten in het Brussels gewest Balans van 10 jaar beheer van verontreinigde bodems

Staat bodemverontreiniging nieuwe vastgoedprojecten van ondernemingen in de weg?

Dat is de vraag waarop we hier een antwoord trachten te bieden.

Brussel heeft een rijk industrieel verleden. Dat speelde zich voornamelijk af langs het Kanaal. In het licht van de demografische druk en het beleid, gericht op de opwaardering van het kanaalgebied, is het beheer van de verontreinigde bodems van essentieel belang geworden voor het Brussels gewest. Daarom hebben deskundigen van vier beheersorganen - citydev.brussels, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Leefmilieu Brussel en de Haven van Brussel - hun cijfers samengelegd om zo de balans op te maken van ‘tien jaar beheer van verontreinigde bodems in het gewest’.

 

De deskundigen gingen aan de hand van indicatoren na of er een verband is tussen bodemverontreiniging en de beschikbaarheid van verlaten industriële gebouwen en  bedrijventerreinen.

Benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek en de financiële impact van bodemsaneringen? Afspraak op vrijdag 5 december 2014 om 11.30 uur voor een persmoment in de lokalen van citydev.brussels, Gabrielle Petitstraat 6 in 1080 Brussel.

Rudy Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Didier Gosuin, Brussels minister van Economie en Tewerkstelling, en Céline Fremault, Brussels minister van Huisvesting en Leefmilieu, zullen aanwezig zijn. Na de presentatie wordt u een lichte lunch aangeboden.

Om praktische redenen vragen wij u uw deelname te bevestigen bij annelies@flconsult.be.

Wij kijken er alvast naar uit u weer te zien op vrijdag 5 december om 11.30 uur in citydev.brussels. 

Contacteer ons
Barbara Decamps citydev.brussels
Florence Legein FL Consult
Over FL Consult

FL Consult
Kersbeeklaan 281a
1180 Brussel