COOP : Stadsvernieuwing in de Brusselse kanaalzone

COOP : Stadsvernieuwing in de Brusselse kanaalzone

Eerstesteenlegging op vrijdag 3 oktober 2014

Het project Zuidhaven draait rond de ingrijpende reconversie van een oude industriesite tot een economische en culturele aantrekkingspool.

Om de toekomstige, circa 4.000 m² grote site in te huldigen, kwamen alle actoren die bij het project betrokken zijn vandaag, vrijdag 3 oktober, de eerste steen leggen van het gebouw.

Bij de aanwezigen:

  • Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Eric Tomas, burgemeester van de gemeente Anderlecht
  • Fabrice Cumps, schepen van Gesubsidieerde Projecten en voorzitter van Anderlecht-Moulart
  • José Menéndez, directeur van Euclides, het centrum dat belast is met het project Zuidhaven.

 

Het gebouw van de oude industriële maalderij Moulart, omgedoopt tot COOP, zal tal van uiteenlopende functies vervullen en aldus een nieuwe economische en participatieve dynamiek op gang brengen in deze volop veranderende zone in Anderlecht.

COOP, zoals in coöperatie

COOP wil een plek zijn die ontmoetingen en synergieën tussen economische actoren, kmo’s en bezoekers van het ontdekkingscentrum bevordert. Een werk- en leerplek waar iedereen welkom is.

Het project wil in deze veranderende zone de rol vervullen van broeikast van concrete projecten en ideeën. Vandaar dat men partnerships zal aangaan met scholen, wijkverenigingen, actoren op het gebied van cultuur, milieu, erfgoed, enz.

“De concrete uitvoering van het project Zuidhaven toont andermaal wat voor potentieel er aanwezig is om het gebied rond het Kanaal te transformeren en getuigt van de talrijke mogelijkheden die de Kanaalzone te bieden heeft. Ik wil de teams die zich voor dit project inzetten, graag feliciteren voor de energie die zij aan de dag leggen en voor hun streven om dit industrieel erfgoed dat een aantal uitzonderlijke gebouwen omvat en getuigt van geschiedenis en cultuur, te vrijwaren. Door de mogelijkheden van dit gebied te benutten en te onderzoeken, kunnen we ervoor zorgen dat het terug een uitstraling krijgt die zowel Brussel als de Brusselaars ten goede komt. Dit is de methode die ik vooropstel via het Kanaalplan om dit gebied op een ambitieuze wijze te transformeren en nieuw leven in te blazen”,aldus Minister-President Rudi Vervoort.

Fabrice Cumps, schepen van Gesubsidieerde Projecten, is “bijzonder opgetogen over de vorderingen van dit economische en culturele project, dat het mogelijk maakt om een brug te slaan tussen het industriële verleden van de Anderlechtse wijken en de werkgelegenheid van morgen”.

COOP = bedrijvencentrum

Bijna 3.000 m² van de infrastructuur is voorbehouden voor een vijftiental ondernemingen. Van de kmo’s wordt verwacht dat ze zich inschrijven in een heus concept en zich een nieuwe stijl aanmeten inzake mobiliteit, logistieke oplossingen, afvalverwerking, mutualisering van energie en, in fine, samenwerking tussen ondernemingen.

Dé kernbegrippen bij de renovatie van het gebouw zijn een intelligente indeling van de ruimtes en respect voor het industriële erfgoed van de site. De renovatie zal ook letterlijk een brug slaan tussen de kmo-zone en het ontdekkingscentrum.

Tot slot komen er op het dak van het gebouw en aan de kanaalzijde verrassende ruimtes – een cafetaria, een panoramisch terras en een auditorium – die het gebouw een apart cachet en een gezellige sfeer zullen schenken.

COOP = ontdekkingscentrum

COOP wordt in de eerste plaats een voor iedereen toegankelijke school voor burgerzin. Het centrum zal aan uiteenlopende doelgroepen een cultureel en educatief programma aanbieden, dat de klemtoon legt op het “leven zoals het is” in de wijken langs het kanaal en op de fascinerende transformatie die deze wijken de voorbije twee eeuwen hebben doorgemaakt. Industriële activiteit, maatschappelijk en cultureel leven, migratie, de verandering van het milieu in de Zennevallei: het zijn allemaal aspecten die hierbij aan bod zullen komen.

“COOP wil de bewoners beter informeren over de maatschappelijke en economische logica in het verleden en het heden, zodat zij beter opgewassen zijn tegen de uitdagingen van de toekomst”, zegt José Menèndez, directeur van Euclides.

Met dat doel voor ogen trakteert COOP de bezoekers op een uiterst actief avontuur waarbij “ontdekken door te experimenteren” centraal staat. Er komen een dertigtal workshops voor groepen, aangevuld met een permanente tentoonstelling en diverse ontdekkingsparcours.

De permanente tentoonstelling zal al deze verschillende facetten belichten in 14 thematische haltes, aan de hand van een scenografie die volop inzet op actieve pedagogie en op de sfeer van de fab labs en de school van de toekomst.

Buiten het gebouw komt een pedagogische tuin met diverse aanplantingen en een stadsmoestuin. COOP is ook het vertrekpunt van drie wandelingen, ideaal om op ontdekking te gaan in de wijk.

COOP = scheepsinnovatiewerf

De scheepsinnovatiewerf zal twee ruimtes omvatten: een werkplaats voor de bouw en renovatie van houten boten en een auditorium voor scheepvaartopleidingen. Het wordt een plek waar functies, tools en ruimtes worden gedeeld. Bedoeling: tegemoetkomen aan de behoeften van lokale verenigingen, synergieën tussen partners in de hand werken en gemeenschappelijke acties op gang brengen met het oog op de opwaardering van de kanaalzone van Charleroi tot Anderlecht.

Wilt u meer weten? Aarzel niet om ons te contacteren.

Contact us
Els Librecht FL Consult
José Menèndez COOP
About FL Consult

FL Consult
Avenue Kersbeek 281a
1180 Brussels