Skip to Content
Eerstesteenlegging- Rive Gauche Charleroi - Een grootschalig project

Eerstesteenlegging- Rive Gauche Charleroi - Een grootschalig project

Vandaag, 19 mei 2015, is de eerste steen gelegd van het commercieel centrum Rive Gauche in Charleroi, ontworpen door het architectenbureau DDS & Partners. Dominique Delbrouck, Christian Sibilde en Olivier Callebaut woonden trots het officiële moment bij in het bijzijn van:

  • de eerste minister, Charles Michel
  • de burgemeester van de stad Charleroi, Paul Magnette
  • raadslid van de stad Charleroi en MR-voorzitter, Olivier Chastel
  • de schepen van Milieu van de stad Charleroi, Cyprien Devilers
  • een vertegenwoordiger van de Waalse minister van Milieu en Ruimtelijke Ordening, Carlo Di Antonio

Dit uiterst complexe en grootschalige project (bijna 110.000 m² waarvan 55.000 m² bovengronds) omvat behalve een handelscentrum van 35.000 m² GLA ook appartementen, een hotel en ondergrondse parkeergarages. Dat dit project zo complex is, heeft niet alleen te maken met de planning ervan, maar ook met het feit dat het pal in het stadscentrum komt en daarenboven in een zone die het op economisch vlak zwaar te verduren heeft gekregen. Omdat het project echt een motor van stedelijke herontwikkeling wil zijn, werd gekozen voor een duurzame totaalaanpak: het project verrijst uit de stad zelf, zoekt er resoluut aansluiting bij, zet volop in op een mix van stedelijke functies en legt de nadruk op een gezellige omgeving en voetgangersstraten. De architectuur is hedendaags en krachtig, maar past toch perfect in het stadsbeeld.

Het project zal vorm krijgen op de plek waar zich ook een beschermde winkelgalerij uit de 19de eeuw bevindt, die overigens in het gebouw zal worden geïntegreerd. Stedenbouwkundig ligt het project in het verlengde van de historische winkelstraten van de "ville basse" in Charleroi, tussen de place Albert I en de rivier, alsook in de buurt van het station. Het herdefinieert ook de place Albert I en de verbinding van dat plein met de boulevard Tirou, de belangrijkste verkeersader van de ville basse. Daarbij komt de voetganger centraal te staan.

Een vlotte doorstroming, veel licht en een stedelijk karakter: dat zijn de elementen die de leidraad vormen van dit architecturale project. De eigentijdse, sobere en monolithische volumetrie geeft uiting aan de rol van het nieuwe gebouw in de stad en bevordert tegelijk de leesbaarheid van de functies die het herbergt. Materialen als baksteen, metaal en glas dragen bij tot de stedelijke verankering en schenken het geheel een krachtige en tegelijk sobere identiteit. Alle milieuaspecten werden grondig bestudeerd. Resultaat: veel natuurlijke lichtinval, betere energieprestaties dan de normen voorschrijven, een regenwaterrecuperatiesysteem, groendaken en een ruime fietsenstalling.

 

Contacteer ons
Over FL Consult

FL Consult
Kersbeeklaan 281a
1180 Brussel