Skip to Content
Persbericht : citydev.brussels is jarig

Persbericht : citydev.brussels is jarig

40 jaar ten dienste van het Brussels gewest, een publicatie en een colloquium.

citydev.brussels, geboren in 1974, viert dit jaar haar veertigste verjaardag. Veertig lentes in het teken van vastgoedontwikkeling in Brussel. Naar aanleiding van deze feestelijke gebeurtenis publiceert de instelling het boek "40 jaar stadsontwikkeling" dat de evolutie van de projecten en van de opdrachten van de instelling doorheen de voorbije veertig jaar schetst. Vandaag namen overigens niet minder dan 300 mensen deel aan het verjaardagscolloquium "De overheidsmissie in complex gebied".

 

Een publicatie over 40 jaar stadsontwikkeling

Het jubileumboek is prachtig geïllustreerd met foto's van Marie-Françoise Plissart en werd in goede banen geleid door Prisme Editions. Het schetst de evolutie van de projecten en de opdrachten van citydev.brussels op de maat van de sociale, economische, demografische, politieke, stedenbouwkundige en milieutransformatie die de stadsagglomeratie deed uitgroeien tot een volwaardig gewest. Aan de hand van een inventaris van de vastgoedinfrastructuur voor bedrijven en de projecten voor de bouw van middeninkomenswoningen wordt helemaal duidelijk hoe functionele en sociale gemengdheid al verweven was in bepaalde opwaarderingsprojecten in probleemwijken.

De ontwikkeling van gemengde projecten, dit zijn grootschalige projecten met een programma dat verschillende functies (woningen, economische activiteiten, voorzieningen, openbare ruimte, winkels …) harmonieus samenbrengt, is een topprioriteit voor de toekomst van citydev.brussels.

 

Een toekomstgericht colloquium

Gemengdheid stond centraal op het colloquium dat citydev.brussels organiseerde om haar 40-jarig bestaan te vieren. Dit event bracht onder de titel "De overheidsmissie in complex gebied" meer dan 300 actoren van de meest uiteenlopende horizonten samen: architecten, aannemers, projectontwikkelaars, vertegenwoordigers van Brusselse overheidsinstellingen, gemeentepersoneel, sociale partners, politici …

Bij monde van enkele buitenlandse sprekers die hun ervaringen op het vlak van stadsontwikkeling kwamen delen, werden drie thema’s behandeld rond de missie van citydev.brussels: de plaats van de onderneming in de stad, verdichting ten dienste van de levenskwaliteit en de functionele gemengdheid ten dienste van de buurtstad.

Vertegenwoordigers van citydev.brussels illustreerden voor elk van deze thema’s welke innovatieve oplossingen de instelling vond om de uitdagingen van het voortdurend veranderende stadsleven aan te gaan.

Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels, benadrukt tot besluit: "Wij hebben veertig jaar ervaring wat betreft de plaats van de onderneming in de stad en de productie van woningen voor middeninkomens. Daarom zijn we goed geplaatst om zo intelligent mogelijke keuzes te maken zodat de behoeften van de stad op het vlak van woningen, voorzieningen en economische activiteiten - en dus jobs voor de inwoners - worden verenigd."

 

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stadia van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 45 sites, 75.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra en 5 incubators.

Sinds 1989 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen..

 

IDENTIKIT VAN DE PUBLICATIE

204 pagina’s

Richtprijs: 29,50 euro

Uitgeverij: Prisme Editions - Liliane Knopes – 0477 34 23 54 - lk@prisme-editions.be

Verdeling: Exhibitions International (+32 16 29 69 00)

Weldra in de boekhandel.

 

Contact us
About FL Consult

FL Consult
Avenue Kersbeek 281a
1180 Brussels