Persbericht : inventimmo, al dertig jaar uw betrouwbare partner

Persbericht : inventimmo, al dertig jaar uw betrouwbare partner

Donderdag 19 juni 2014 — inventimmo, dé referentiedatabank voor bedrijfsvastgoed, werd in 1984 opgericht en mag vandaag dus dertig kaarsjes uitblazen. Bij de start was het de bedoeling dat dit instrument enkel de beschikbare ateliers in het Brussels gewest zou inventariseren om bedrijven aan te trekken. Dertig jaar later is de dienst Inventimmo zo veel meer dan dat.

Een exhaustieve databank

Inventimmo wil bedrijven een ultravolledige inventaris aanbieden van het bedrijfsvastgoed dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te koop of te huur staat. Het instrument inventariseert vandaag alle beschikbare kantoren, ateliers, opslagplaatsen, winkels en bedrijfsgronden. Dit levert een unieke, betrouwbare en objectieve databank op, die regelmatig wordt geüpdatet. Deze dienst is het resultaat van een brede samenwerking met alle Brusselse actoren uit de sector: vastgoedkantoren, vastgoedeigenaars, Atrium, Brussel Stedelijke Ontwikkeling (voorheen het BROH) en meer recent de Haven van Brusssel en Leefmilieu Brussel.

Alain Doornaert, verantwoordelijke van Inventimmo: “Door de jaren heen werd de door citydev.brussels ontwikkelde inventaris steeds uitgebreider en het onderzoeksveld almaar breder. In onze beginjaren gingen we aan de slag met niet meer dan een potlood, typemachine en analoog fototoestel. In 1999 kwam de fundamentele ommezwaai voor onze dienst met de website inventimmo.be. Dertig jaar later bestrijkt Inventimmo alle aspecten van het vastgoed- en economische leven in Brussel.”

In samenwerking met Brussel Stedelijke Ontwikkeling heeft Inventimmo zijn gegevens al ruimschoots benut in een hele reeks studies, die telkens inzicht geven in een aspect van de Brusselse economische realiteit. Zo geeft het Overzicht van het kantorenpark cijfergegevens over de kantoren met de leegstandspercentages, de locatie van het aanbod en de marktevolutie. De dienst boog zich ook over de plaats van de industrie in de stad en over de schaarste aan industriegronden. Verder waren er verschillende gerichte studies over wie nu precies de kantoren in de Leopoldswijk betrekt en over de kantorenmarkt in de Rand.

Wat heeft de toekomst in petto?

Dertig jaar is een mooie leeftijd om even bij de zaken stil te staan. De check-up waarop Inventimmo zichzelf voor zijn verjaardag trakteert, geeft uitzicht op nieuwe ontwikkelingen. Zo zitten er een aantal studies in de pijnlijn die niet enkel meer de gebouwen zelf maar ook de gebruikers ervan onder de loep nemen (wie zit waar? welke bewegingen hebben zich voorgedaan? welke bedrijven zijn naar Brussel verhuisd of hebben de stad verlaten?). Daarnaast krijgt de website een volledige make-over.

De dienst kan niet alleen bogen op enorm veel ervaring, maar heeft ook een unieke kennis uit allereerste hand van het vastgoed- en economische leven in het Brussels gewest opgebouwd.

Toegevoegde waarde en expertise die van Inventimmo een toonaangevende speler in de bedrijfsvastgoedsector maken.

 

Over citydev.brussels (nieuwe naam van de GOMB)

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 45 sites, 75.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra en 5 incubators.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

 

Perscontact

citydev.brussels – Communicatie - Barbara Decamps

02 422 51 61 of 0477 69 11 78 - bdecamps@citydev.be

FL Consult - Florence Legein

0477 42 59 26 flconsult@flconsult.be

 

 

Historiek van Inventimmo

1984 - Geboorte van de dienst Inventaire bij Inter-Environnement Bruxelles.

De dienst inventariseert de ateliers en opslagruimten die te koop en te huur staan.

1991 - De GOMB (nu citydev.brussels) neemt de dienst op.

1996 - Ook de beschikbare industriegronden worden geïnventariseerd.

1998 - Gedeeltelijke inventaris van de kantoren.

1999 - De databank wordt via internet toegankelijk voor het publiek. De dienst brengt voortaan ook een nieuwsbrief uit.

2003 - Een nieuwe naam voor de dienst: 'Inventaris' wordt 'Inventimmo'.

2006 - De databank neemt alle kantoren op.

Inventimmo en ATRIUM sluiten een akkoord voor de inventaris van de handelszaken.

2007 -  1ste Overzicht van het kantorenpark

2012 - 1ste Overzicht van de productieactiviteiten

Vandaag telt de dienst 8 medewerkers waarvan 2 bij Atrium.

Els Librecht FL Consult