Persbericht : citydev.brussels wil de woningproductie in Brussel boosten

Persbericht : citydev.brussels wil de woningproductie in Brussel boosten

Dinsdag 27 januari 2015 — Met haar twee projectoproepen biedt citydev.brussels projectontwikkelaars een innovatief concept: samen projecten ontwikkelen voor meer woningen in het Brussels gewest.

De productie van middelgrote woningen opvoeren

In haar beheersovereenkomst heeft citydev.brussels zich ertoe verbonden tegen 2017 maar liefst 1.000 woningen op de Brusselse markt te brengen. Dit betekent dat ze 33 % meer woningen moet produceren. De twee projectoproepen, die net gepubliceerd werden in het Bulletin der Aanbestedingen en het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie, zijn een nieuw instrument om die doelstelling te halen.

De projectoproep, een publiek-private samenwerking

Kort gezegd gaat het erom een beroep te doen op projectontwikkelaars die een woonproject willen realiseren en die een deel ervan in samenwerking met citydev.brussels wensen te ontwikkelen tot geconventioneerde woningen voor middeninkomens. De projectontwikkelaar ontwikkelt en financiert het project dat citydev.brussels selecteert op basis van een aantal criteria (stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, prijs en realisatieplanning). De instelling geeft ook de subsidies vrij voor de geconventioneerde woningen. De eerste projectoproep betreft projecten van 3.000 m² tot 9.000 m², de tweede projecten van 9.001 m² tot 17.000 m².

Een win-win-instrument

Benjamin Cadranel, administrateur-generaal: “Dankzij de projectoproep kan citydev.brussels de productie van geconventioneerde woningen gevoelig opvoeren. De projectontwikkelaars die met citydev.brussels in zee gaan, kunnen erop rekenen dat de woningen, die op plan verkocht worden, sneller van de hand gaan. Dankzij haar lijst van kandidaat-kopers, de subsidies van de Brusselse regering (ongeveer 30 % van de kostprijs) en het btw-tarief van 6 %, is citydev.brussels immers een bevoorrechte gesprekspartner voor gezinnen die een woning willen kopen in Brussel.”

Kwaliteitscriteria

citydev.brussels selecteert de projecten op basis van economische en stedenbouwkundige criteria, maar ook in functie van de bewoonbaarheid van het project. Onder meer sociale gemengdheid, de stedenbouwkundige en landschapscriteria en de functionaliteit van de gecreëerde ruimten zijn essentieel voor de instelling. Als stadsontwikkelaar hoopt citydev.brussels dat de privésector haar voorbeeld volgt opdat elk nieuw project een positieve impact heeft op de naburige wijken en een toegevoegde waarde betekent.

Over citydev.brussels (nieuwe naam van de GOMB)

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stadsontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven in het BHG om de economische ontwikkeling van het gewest te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terechtkunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 45 sites, 75.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra en 5 incubators.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels koopwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.