Persbericht - citydev.brussels/Brucenter - 22/10/14

Persbericht - citydev.brussels/Brucenter - 22/10/14

Brucenter, en netwerken wordt een spel!

Woensdag 22 oktober 2014 — Brucenter (het netwerk van bedrijvencentra gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) organiseerde de tweede editie van zijn jaarlijks netwerkevent in aanwezigheid van minister Didier Gosuin. Meer informatie hieronder (Text).

Wie zit er achter Brucenter?

citydev.brussels, dat instaat voor de animatie en de coördinatie van het netwerk, staat samen met andere partners aan de wieg van de door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ondersteunde bedrijvencentra. Sinds de oprichting van het eerste centrum, Euclides, in 1994, zijn er zeven andere centra bijgekomen: Dansaert, Molenbeek, M-Brussels Village, La Lustrerie, Partnerdorp, Les Ateliers des Tanneurs en Pepibru. Die zijn goed voor meer dan 370 ondernemingen, 1.200 banen, een bezettingsgraad van ruim 90 % en niet minder dan 15 activiteitensectoren: marketing en communicatie, architectuur, stedenbouw, de audiovisuele sector, advies en expertises, design, mode, ambachten, diensten aan personen ... Een echt succesverhaal voor het gewest!

Een ludiek avondje netwerken

In aanwezigheid van de kersverse minister van Economie en Tewerkstelling, de heer Didier Gosuin, hebben een honderdtal ondernemers van de bedrijvencentra deelgenomen aan het Serious Game. Dat is een netwerkspel met tablets met als principe het spelenderwijs overbrengen van boodschappen, aldus Urban Gaming, de start-up die het concept lanceerde en gevestigd is in Pepibru (The Egg), het centrum dat zijn deuren openstelde voor het event.

Deze netwerkdynamiek, die citydev.brussels voorstaat en die vorig jaar van start ging, biedt de ondernemers van de centra een waaier aan gratis activiteiten: netwerkactiviteiten, vormingen, conferenties ... bovenop de reeds aangeboden begeleidingsdiensten.

In 2015 zal het nieuwe gemeenschappelijke waardencharter voor de centra, met de opdrachten "opportuniteiten creëren voor uw bedrijven en onze Brusselse wijken" en "van Brussel een ondernemende en boeiende stad maken", concreet worden ingevuld met nog meer activiteiten voor de ondernemingen.

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en 2 kmo-parken gespreid over 45 sites, 75.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra en 5 incubators.

Sinds 1989 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

Over BRUCENTER – Netwerk van de bedrijvencentra gesteund door het BHG, en geanimeerd en gecoördineerd door citydev.brussels

BRUCENTER groepeert 8 openbare bedrijvencentra die in Brussel gevestigd zijn, verspreid over de gemeenten Anderlecht, Brussel-Stad, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis en Schaarbeek. De centra tellen specialisten in onthaal en begeleiding van start-ups en bedrijven in ontwikkeling. Ze stellen experts in bedrijfsbeheer, onthaalinfrastructuur en een ruim dienstenaanbod ter beschikking van de bedrijven. De bedrijvencentra worden ondersteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Europese Unie, de gemeenten waar ze gevestigd zijn en privépartners. Samen met andere gewestelijke en plaatselijke partners dynamiseren ze de economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door activiteiten en werkgelegenheid te creëren. De centra nemen ook talrijke gezamenlijke initiatieven en werken samen met andere innovatieve instrumenten.

 

Contacteer ons

Michel Grossmann

0477 337 302

Florence Legein

0477 425 926