PERSBERICHT - Overname door HIB van een gemeubeld residentieel gebouw te Brussel

PERSBERICHT - Overname door HIB van een gemeubeld residentieel gebouw te Brussel

Overname door HIB van een gemeubeld residentieel gebouw in de Jozef II-straat te 1000 Brussel

Het gebouw, dat zich in een zeer goede staat bevindt en een totale oppervlakte  van 1.341 m² beslaat, omvat 15 gemeubelde appartementen met bepaalde diensten. Het gelijkvloers wordt ingenomen door twee commerciële ruimtes. De aankoopprijs exclusief kosten bedraagt €3.500.000,00 €, en het bruto huurrendement is hoger dan 8%. Het gebouw ligt dichtbij de “Résidences Quartier Européen”, tevens in de portfolio van Home Invest Belgium. De nabijheid van de twee gebouwen zal het beheer ervan optimaliseren. 

Deze overname past  binnen de “pure player” investeringsstrategie van Home Invest Belgium, in residentiële of gemengde gebouwen, en ligt volledig in lijn met het groeibeleid van de GVV. Zij draagt tevens bij tot het verhogen van het aantal residentiële gebouwen ten aanzien van de totale portefeuille van het bedrijf.

Home Invest Belgium NV is de eerste Belgische vastgoedbevak die het statuut van GVV (Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) bekomen heeft.

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 september 2014 heeft de verandering van statuut van vastgoedbevak naar GVV,  Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (overeenkomstig met de wet van 12 mei 2014 over gereglementeerde vastgoedvennootschappen) met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Aangezien geen enkel uittredingsrecht werd uitgeoefend, geniet Home Invest Belgium van het statuut van GVV onmiddellijk vanaf deze dag.

Home Invest Belgium verheugt zich te kunnen genieten van dit nieuwe statuut dat het bedrijf zal toelaten haar beroep van investeerder in residentieel vastgoed verder te zetten in het belang van het bedrijf en haar aandeelhouders. Het bedrijf dankt tevens haar aandeelhouders voor hun steun in de procedure voor de verandering van statuut.

Het FSMA heeft op 27 augustus 2014 de definitieve benoeming van Sophie Lambrighs als uitvoerend bestuurder en effectief leider van het bedrijf bevestigd.

 

Home Invest Belgium is een residentiële GVV, opgericht in juni 1999 en beursgenoteerd op de continumarkt van NYSE Euronext Brussels.

Op 30 juni 2014 omvat de vastgoedportefeuille 75 gebouwen op 44 sites voor een totale oppervlakte van ± 148 000 m² waarbij de reële waarde € 295,6 miljoen bedraagt, exclusief projectontwikkelingen en gebouwen bestemd voor verkoop.

Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Op 31 augustus 2014 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Home Invest Belgium ± € 262 miljoen.

 

 

 

Contact us
Sophie Lambrighs Chief Executive Officer, Home Invest Belgium
Sophie Lambrighs Chief Executive Officer, Home Invest Belgium
About FL Consult

FL Consult
Avenue Kersbeek 281a
1180 Brussels