Persbericht - Politiezone Brussel-Noord

Persbericht - Politiezone Brussel-Noord

Een gloednieuw commissariaat in een wijk in volle verandering

Het Politiecollege van de Zone Brussel-Noord (de gemeenten Schaarbeek, Evere en Sint-Joost samen) kondigt aan dat tegen 2017 een nieuw commissariaat wordt gebouwd. Zowel op architecturaal vlak als qua functionaliteit (de politionele functies), gebruiksvriendelijkheid, technologieën en werkomstandigheden heeft dit project een grote waarde. Het commissariaat zal aan het einde van de Brabantstraat liggen, in een wijk die in volle verandering is.

Het nieuwe commissariaat wordt gebouwd op een steenworp afstand van het Noordstation, op de hoek van de Brabantstraat, de Plantenstraat en de Weidestraat (grondgebied Sint-Joost). Het gebouw zal in totaal 3.815 m² groot zijn (bovengronds bouwwerk). Het wordt een samenwerking tussen de overheid en de private sector, en is bestemd voor een gemengd gebruik. Zo wordt de benedenverdieping heringericht: als hotel en komen er behalve het commissariaat ook zeven appartementen in het pand.

Om dit project een plaats te geven in het landschap van de wijk, willen alle betrokken partijen - politie, gemeente, architect, ondernemer - de krachten bundelen. Het is de bedoeling om een frisse wind van vernieuwing te doen waaien die de toekomstige inrichting van deze wijk mogelijk moet maken. 

Bernard Clerfayt, de burgemeester van Schaarbeek en voorzitter van het College van de politiezone herinnert eraan dat: “onze politiezone vaak als voorbeeld dient, omdat wij resultaten boeken op het terrein en initiatieven nemen. En omdat deze zone geroemd wordt om haar voltallige politiekorps en haar organisatie. Vanaf het ontstaan van de zone en onder de leiding van zonechef commissaris David Yansenne (die iets meer dan een jaar geleden is overleden) was het de bedoeling om een basispolitiezorg te ontwikkelen en om in vijf delen van het actiegebied van de zone vijf commissariaten te vestigen die alle functies omvatten. Zo werd een commissariaat geopend in de vroegere IBM-toren, samen met de federale politie. Vandaag moeten we dat gebouw verlaten. Daarom hebben we besloten om een nieuw pand te bouwen, uiteraard in dezelfde wijk.”

Bernard Clerfayt gaat voort: “We hebben aan de vastgoedpartners en de architecten gevraagd om een geschikt terrein in de wijk te zoeken. Ze moesten een vernieuwend project voorstellen met een goede zichtbaarheid dat perfect ingepast kon worden in de wijk. In de eerste plaats moet het uiteraard een ‘slimme’ werkplek zijn die inspeelt op de noden van de medewerkers, maar ook op die van de burgers die langskomen. Het voorgestelde project voldoet aan deze beschrijving en kan alle functies van een commissariaat vervullen. Ik kijk er al naar uit: voor de zone, voor de politiemensen en natuurlijk ook voor de inwoners van de wijk. Ze kunnen er trots op zijn dat hun wijk twee ‘politievestigingen’ telt. Aan het andere einde van de Brabantstraat, op het Liedtsplein, is er namelijk al een klein wijkcommissariaat of koban. De burgers en handelaars zijn er al goed mee vertrouwd.”    

Emir Kir, de burgemeester van Sint-Joost, preciseert dat dit nieuwe commissariaat dat in zijn gemeente zal verrijzen, perfect past in een breed gemeentelijk vernieuwingsplan dat de levensomstandigheden van de bewoners moet verbeteren: “De wijk is inderdaad in volle verandering met de heraanleg van het Sint-Lazarusplein en de Victor Réginasquare, de omkadering van de prostitutie, de oprichting van een antennekantoor van het OCMW, de opening van een crèche, de renovatie van de sociale woningen en de bouw van de Silver Tower.”

 

De bouw van een nieuw commissariaat in de Politiezone Brussel-Noord

Het Politiecollege van de politiezone Brussel-Noord, dat samengesteld is uit de burgemeesters van de gemeenten Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node, heeft eind 2012 besloten om een nieuw commissariaat te bouwen in de Noordwijk. De politie moet het huidige commissariaat in de vroegere IBM-toren (dat overgelaten was door de federale politie) op termijn verlaten.

Het nieuwe commissariaat zal worden gebouwd op een perceel tegenover het Noordstation, tussen de Brabantstraat, de Plantenstraat en de Weidestraat. De keuze viel op een erg zichtbare plaats, met een ingang op de hoek van de drukbezochte Brabantstraat en de Weidestraat. Op die plek bevinden zich momenteel een hotel, een braakliggend terrein en twee lege gebouwen. Het commissariaat zal werkelijk worden geïntegreerd in de wijk dankzij de bouw van appartementen in hetzelfde gebouw.

De lokale politie van de zone Brussel-Noord hecht veel belang aan de basispolitiezorg. De centrale ligging van het nieuwe pand op een belangrijke verkeersas betekent dan ook een meerwaarde voor de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het commissariaat. Er is ook gedacht aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit. Het commissariaat zal bijdragen aan het veiligheidsgevoel in de wijk en zal 24 uur per dag open zijn. Alle basispolitiediensten zullen er te vinden zijn, zoals onthaal, interventies, lokale recherche, wijkteams, jeugdbeschermingsdienst, verkeerspolitie en een dienst sociale wetgeving en leefmilieu. Dankzij de samenwerking van al deze diensten kan de politie doelgericht inspelen op de problemen van de wijk.

Het commissariaat zal uit drie verschillende zones bestaan: een zone die toegankelijk is voor het publiek en het personeel, een zone die uitsluitend is voorbehouden aan het personeel en een laatste zone die bedoeld is voor personen die van hun vrijheid zijn beroofd. Het commissariaat zal worden uitgerust met de modernste technologieën. De kostprijs van dit nieuwe gebouw wordt geraamd op € 8.500.000. Het wordt daadwerkelijk in gebruik genomen in de loop van 2017. Het pand zal voldoen aan de strengste milieunormen. 

Getuige van Michel Schauwers, korpschef van de politiezone Brussel-Noord: “Het commissariaat wordt gebouwd voor  honderd politieambtenaren en zal zo bijdragen aan de veiligheid van de wijk. Het is 24/24 uur open en zal alle politiediensten aanbieden gaande van het onthaal, interventie, locale recherche, de vier wijkteams, een jeugdteam, een verkeersteam en een dienst milieu en sociale wetgeving. Wij houden dus vast aan onze politiek van deconcentratie en decentralisatie en gaan uit van de wijkproblemen om de acties van onze politie te sturen”.

 

1 gebouw, 2 functies, 2 toegangen

Dit nieuwe gebouw strekt zich uit over verscheidene percelen en zal uit meerdere volumes bestaan. Vanaf 2017 zal het twee heel verschillende functies vervullen: enerzijds komt een woongedeelte met zeven appartementen en anderzijds het nieuwe commissariaat van de Politiezone Schaarbeek - Evere - Sint-Joost. Uit veiligheidsoverwegingen zullen deze twee functies afzonderlijk worden vervuld binnen hetzelfde gebouw dankzij een gescheiden verkeer (lift en trap) en bijzonder goed van elkaar gescheiden verdiepingen.

De toegangen tot het gebouw zullen worden georganiseerd op basis van de drie straten rond de site. Zo zal in elke straat een andere toegang tot het gebouw te vinden zijn. Dit betekent dat de bezoekers van de verschillende zones in het gebouw elkaar nooit zullen kunnen kruisen:

  • Politiecommissariaat:    ingang voor de bezoekers via de Brabantstraat
  • Politiecommissariaat:    ingang voor het politiepersoneel via de Plantenstraat
  • Woningen:                    ingang voor de bewoners gepland via de Weidestraat

Na de vraag van de politie om een ingang die uitgeeft op een belangrijke toegangsroute, zal het hotel een deel van de benedenverdieping van het gebouw (de zone voor de bar) afstaan. Zo kan daar het onthaal van de bezoekers aan het commissariaat worden ingericht.

 

Architecturale visie

Momenteel bevinden zich op het vastgelegde terrein een deel van het Hotel Chao Chow Palace (benedenverdieping), twee huizen, een opslagplaats en een braakliggend terrein. Bij de afmetingen van het nieuwe project is rekening gehouden met de verschillende bestaande afmetingen rond het gebouw, die van de tegenoverliggende gebouwen van de site en die binnen in het huizenblok. Zo willen de architecten die het project in goede banen leiden de volumes geleidelijk opbouwen en zo de aanpalende gebouwen verbinden met het nieuwe pand. Er zal rekening worden gehouden met de lagere gebouwen rond de site.

Er bestaat namelijk een hoogteverschil van 2 meter tussen de Brabantstraat (lage kant) en de Plantenstraat (hoge kant). “Het toekomstige gebouw zal een lege plek binnen de gemeente Sint-Joost-ten-Node opvullen. Dankzij het geplande project wordt het huizenblok afgewerkt en gaat de uitstraling van de wijk erop vooruit ”, zo verduidelijkt Marc Stryckman van het bureau ADE Marc Stryckman & Partners, de architect die verantwoordelijk is voor het project.

De zeven geplande woningen zijn verdeeld over de verdiepingen B+5 en B+6, en zijn gericht naar de Weidestraat of de Plantenstraat. De appartementen die op de hoek zullen komen, hebben geen noord-zuid- of oost-westverbinding (maar hebben net als de andere appartementen wel twee gevels). Dit in tegenstelling tot de andere woningen, die wel een noord-zuid- of oost-westverbinding hebben. Alleen de appartementen op de hoek van het gebouw beschikken over een terras dat naar het zuid-oosten is gericht.

Een atypische bouwplaats

Historisch gezien past dit project in een promotieovereenkomst voor de aanneming van werken die werd bepaald als ontwerp, constructie en financiering. De Ondernemingen Jacques Delens sleepten deze opdracht samen met het architectenbureau A.D.E. Marc Stryckman & Partners in de wacht. Elke entiteit wil bijdragen aan de dynamiek van het Brusselse Gewest en verkiest om te investeren in ‘ new look ’-projecten die de stad in een nieuw daglicht stellen. “Bovendien zijn we in dit geval heel trots dat we mee een nieuw commissariaat kunnen oprichten in een wijk die in volle ontwikkeling is op sociaal en economisch vlak”, aldus Marc Joway, voorzitter van de raad van bestuur van de Ondernemingen Jacques Delens. 

 

Contact us
About FL Consult

FL Consult
Avenue Kersbeek 281a
1180 Brussels