PERSBERICHT - Vivalto Home blijft groeien in Brussel met de aankoop van 3 rusthuizen

PERSBERICHT - Vivalto Home blijft groeien in Brussel met de aankoop van 3 rusthuizen

De Vivalto Home Groep, een beheerder van rust- en verzorgingstehuizen en serviceflats in België, heeft zopas de Cornelius Groep overgenomen. Deze groep beheert 175 bedden verspreid over 3 rusthuizen in Ukkel, Vorst en Etterbeek.

Met deze aankoop verstevigt de Vivalto Groep zijn positie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en beschikt de onderneming voortaan over 300 bedden in deze regio. Daarbij is het belangrijk om aan te stippen dat er niet geraakt wordt aan de huidige structuren en organisatie, aangezien het operationele team van de Cornelius Groep vanaf nu integraal deel uitmaakt van de Vivalto Groep. Het is de ambitie van Vivalto om elke dienst gelijk te stemmen met de ‘made in Vivalto’ kwaliteitsnormen van de groep. Daarom past deze aankoop ook perfect binnen de doelstellingen die de groep voor 2014 had vooropgesteld.

Daarnaast voert de groep in het kader van zijn groeibeleid en zijn streven naar een betere nationale spreiding momenteel onderhandelingen in het Brusselse en in Vlaanderen.

Het lijdt geen twijfel dat 2015 zich bijzonder gunstig aandient voor de activiteiten van Vivalto Home.

 

Vivalto promoot een maatschappelijk verantwoorde aanpak die op twee pijlers berust

  • Vivalto helpt middelgrote rusthuizen van de groep uit te groeien tot structuren die groot genoeg zijn om hun voortbestaan op lange termijn te garanderen. Bovendien staat Vivalto de beheerders die zich terugtrekken bij, zodat de overdracht vlot verloopt.
  • Vivalto biedt een compleet, hoogstaand en mensgericht dienstenpakket aan, omkaderd door een professionele infrastructuur die een persoonlijke en optimale verzorging mogelijk maakt. Daarbij schenkt de groep speciale aandacht aan evenwichtige maaltijden die ter plaatse bereid worden.

Het is de taak van Vivalto Home om het voortbestaan van de ondernemingen binnen de groep te garanderen en ze te ontwikkelen, in een permanent streven naar kwaliteit en uitmuntendheid. De oprichters van Vivalto Home bewijzen zich al 30 jaar lang in de sector van de verzorging”, onderstreept Benoit della Faille, CEO en oprichter van Vivalto Home.

 

De toekomst

Momenteel kunnen alleen instellingen met meer dan 50 bedden een erkenning krijgen als rvt (rust- en verzorgingstehuis) en zo aanspraak maken op voldoende financiering om de zware onkosten te dekken. Deze sector evolueert evenwel naar infrastructuren die steeds meer gemedicaliseerd worden, met het oog op de opvang van personen die almaar ouder en afhankelijker worden.

Het is dus erg waarschijnlijk dat de sector van de serviceflats voor belangrijke ontwikkelingen staat. In de toekomst moeten er namelijk meer oplossingen komen voor personen die begeleid en zelfstandig willen wonen, maar minder hulpbehoevend zijn.

 

Over Vivalto 

De Vivalto Groep houdt zich bezig met de ontwikkeling, de aankoop, het beheer en de uitbating van rust- en verzorgingstehuizen en serviceflats in België.

Vivalto Home werd opgericht in 2009 en is kunnen groeien dankzij de overname van bestaande infrastructuren. Het gaat dus om een build-up in de zuiverste betekenis van het woord. Alle ondernemingen die onder de vleugels van Vivalto Home zijn terechtgekomen, profiteren van de ondersteuning en expertise van de groep.

Momenteel beheert Vivalto al 1.300 bedden in 18 rusthuizen, verdeeld over Wallonië en Brussel. De onderneming heeft 15 miljoen euro opgehaald met een obligatie-uitgifte die werd afgesloten in juli 2014. De groep gaat de opgehaalde fondsen uitsluitend gebruiken voor zijn ontwikkeling.

Contacteer ons
Over FL Consult

FL Consult
Kersbeeklaan 281a
1180 Brussel