Persbericht: woonproject Ilot Sacré maakt einde aan 50 jaar verloedering

Persbericht: woonproject Ilot Sacré maakt einde aan 50 jaar verloedering

Een project met eerbied voor de historische context

Ilot Sacré – een initiatief van projectontwikkelaar Galika – is gebaseerd op een heel eenvoudig idee: het netwerk van de historische steegjes, zoals dat bestond vóór alle huizen hier werden afgebroken, opnieuw tot leven brengen. Het Eenmansstraatje en de Huidenmarkt zijn immers van cruciaal belang voor het historische centrum. Het project zal verrijzen rond deze passages die teruggaan tot de Middeleeuwen maar helaas verdwenen onder invloed van de “verbrusseling”, de anarchistische stedelijke ontwikkeling.

Het project beslaat een perceel van circa 2500 m², gelegen in het historische hart van Brussel, op 100 meter van de Grote Markt, meer bepaald tussen de Beenhouwersstraat en de Grasmarkt. Het terrein wordt ter hoogte van de Grasmarkt nr. 70 amper aan het oog onttrokken door een schutting en ligt al sinds het einde van de jaren 60 braak. Het is een doorn in het oog van vele Brusselaars. In de loop der jaren deed het achtereenvolgens dienst als vuilnisbelt, als parkeerterrein en zelfs als openluchtbioscoop. Onlangs werd het afgegraven en grondig onderzocht door een team archeologen van het Brussels Gewest.

Het project herstelt de verdwenen straatjes in ere, maakt ze breder en verbindt ze met oude doodlopende steegjes. Zo zal in het hart van deze nieuwe wijk een pleintje ontstaan: het Tweemanspleintje wordt een rustig, gezellig en charmant plekje, overdag voor iedereen toegankelijk, ’s nachts beveiligd door toegangshekken. Die aandacht voor stilte en veiligheid garandeert de bewoners de rust van een semipublieke ruimte.

Voor dit project werd trouwens uitstekend samengewerkt met de Stad Brussel, vooral dan met de teams van Geoffroy Coomans. De Stad zal de publieke ruimte op privéterrein beheren. Ze zal de aanpalende straatjes en doodlopende steegjes in het historische centrum renoveren en aldus het nieuwe elan van de hele UNESCO-zone bekrachtigen.

 

Human estate als insteek

In architecturaal opzicht kiest het project Ilot Sacré voor een resoluut moderne aanblik. Tegelijk wil het project qua volumes, gevelritmes, materialen, kleuren e.d. stroken met de historische context. Elk van de acht panden krijgt dus een eigen ingang, een eigen identiteit, eigen volumes, een eigen programma en een eigen specifieke afwerking. Zo wil het project de charme van een van de oudste wijken van onze hoofdstad opnieuw tot leven wekken. Het ontwerp van de architecten van DDS, in het bijzonder van Dominique Delbrouck en haar team, is in dat opzicht een toonbeeld van fijngevoeligheid.

Het gaat hier dus ontegensprekelijk om een hedendaags architecturaal project met respect voor de historische context.

Het project Ilot Sacré wil de site haar functionele diversiteit teruggeven. De nadruk zal daarbij liggen op de woonfunctie, die op haar beurt gemengd is. Er komen:

  • 24 studio's
  • 22 studentenkamers
  • 29 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers
  • 2 eengezinswoningen
  • 1 beheerlokaal / conciërgewoning
  • 2 handelszaken (aan de Beenhouwersstraat en aan de Grasmarkt)
  • 24 ondergrondse parkeerplaatsen
  • een fietsenstalling met 65 plaatsen

 

Op welke kopers de projectontwikkelaar mikt? Voor de helft op eigenaars-bewoners, voor de helft op investeerders. De verkoop ging van start op donderdag 15 januari.

Perfecte isolatie en prima ventilatie van de gebouwen staan, samen met het gebruik van performante energiebronnen, borg voor uitmuntende energetische prestaties. De ecologische uitmuntendheid – d.w.z. échte duurzaamheid en niet de duurzaamheid van ingenieursberekeningen – wordt dan weer gegarandeerd door de keuze voor traditionele materialen die de tand des tijds doorstaan: Belgische bakstenen (i.p.v. bekledingsplaten), natuursteen (i.p.v. een pleisterlaag), blauwe hardsteen (i.p.v. betonklinkers)…

Dergelijke keuzes garanderen de bewoners en de investeerders meer levenskwaliteit én besparingen op lange termijn. Ook dat verstaat Galika onder human estate.

 

Weldra een boek over de geschiedenis van de site

Om het Ilot Sacré te “reconstrueren”, verdiepte Galika zich in de geschiedenis van de site. Wat bevond er zich daar vóór de huizen werden afgebroken? Waarom besliste men op een bepaald moment om die eeuwenoude en soms heel bijzondere panden niet langer te onderhouden? Waarom kregen de opeenvolgende projecten – want aan projecten zeker geen gebrek – geen vergunning? En waarom hebben de vergunningen die wél werden afgeleverd, uiteindelijk tot niets geleid? Binnenkort verschijnt een boek dat deze boeiende geschiedenis uit de doeken zal doen.

 

Over Galika

Galika (www.galika.be) zweert bij een geïntegreerde en vernieuwende aanpak op maat. Daarbij stelt de projectontwikkelaar de specifieke behoeften en doeleinden van elk uniek project altijd centraal.

Galika realiseerde onder meer het sublieme project “Hart van Elsene”, een oase van rust en licht op de vroegere Electrabel-site langs de Elsense Steenweg (www.coeur-ixelles.be).

 

 

Contacteer ons
Annelies Baeten FL consult
Over FL Consult

FL Consult
Kersbeeklaan 281a
1180 Brussel