Uitnodiging persconferentie Brugel 18/12/2014

Brugel: nieuwe distributietarieven voor gas en elektriciteit (2015-2019)

BRUGEL KONDIGT DE NIEUWE DISTRIBUTIETARIEVEN AAN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VOOR DE BRUSSELSE REGIO VOOR DE PERIODE 2015-2019

Donderdag 18 december om 11 uur

Kunstlaan 46, 1000 Brussel

Betalende parking voor het Paleis der Academiën, metro Kunst-Wet of Troon

Na een bevriezing van de distributietarieven voor een periode van twee jaar en de overheveling van de bevoegdheden van het federale naar het regionale niveau, kondigt Brugel de distributietarieven voor gas en elektriciteit aan voor de komende vijf jaar. Brugel is de onafhankelijke regulator van de energiemarkt in Brussel. Brugel juicht een transparante en efficiënte markt in de Brusselse regio toe en wil een open dialoog aangaan met de verschillende overheden, de spelers op de markt en de gebruikers.

 

 • 11:00 Onthaal + koffie

 • 11:15 Inleiding door Marc Deprez, Voorzitter

 • 11:20 Voorstelling van de methodologie voor de totstandkoming van de tarieven en de procedures door de Heer Pascal Misselyn, Bestuurder-Coördinator

 • 11:25 Uiteenzetting door Jérémie Van Den Abeele, Verantwoordelijke voor de tarieven enJulie Hayette, Adviseur voor de tarieven

 • 12:00 Conclusies door de Voorzitter

 • 12:05 Vragen/Antwoorden

 • 12:20 Drink + interviews one to one

   

   

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via mail.

Wij hopen u daar te mogen verwelkomen,

 

Brugel

 

 

OVER BRUGEL

 

BRUGEL is de regulator van de gas- en elektriciteitsmarkt in de Brusselse regio. De opdracht van BRUGEL is het verlenen van advies aan de overheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt enerzijds, en toezicht houden en controleren van de toepassing van de hiermee verband houdende ordonnanties en besluiten anderzijds. www.brugel.be

 

 

 

 

Contacteer ons
Annelies Baeten FL consult
Pascal Misselyn Bestuurder-Coördinator
Annelies Baeten FL consult
Pascal Misselyn Bestuurder-Coördinator
Over FL Consult

FL Consult
Kersbeeklaan 281a
1180 Brussel