VALOREM-indexen GEBOUWEN & MATERIEEL 2015 quasi status quo

VALOREM-indexen GEBOUWEN & MATERIEEL 2015 quasi status quo

+ 0,24 % voor gebouwen en + 0,35 % voor het materieel

Vrijdag 6 februari 2015 — Het nieuwe jaar is van start gegaan en dat betekent de publicatie van de VALOREM-index. Risk managers, verzekeringsmakelaars en vastgoedbeheerders zitten er elk jaar vol ongeduld op te wachten aangezien de nieuwe index immers vaak gevolgd wordt door een nazicht of herziening van de verzekerde kapitalen.

De VALOREM-index is een gewogen index die gebaseerd is op de evolutie van de kostprijzen van de lonen, materialen en halffabricaten het afgelopen jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met diverse sectoren, landen van herkomst en diverse types gebouwen en materieel.

De index geeft de kostprijsevolutie weer voor 2014. Deze wordt opgesplitst in de gebouwen-index en de materieel-index. Voor de gebouwen zien we een stijging van 0,24% en voor het materieel spreken we over een stijging van 0,35%.

 

VALOREM-index op 01.01.2015 en de evolutie van het laatste decennium

Zie grafiek/tabel in bijlage

 

gebouwen-index

De gebouwen-index is een gewogen index die berekend wordt op basis van de prijsevolutie van de verschillende types van gebouwen in België en Groot-Hertogdom-Luxemburg. Het gaat over industriegebouwen, kantoorgebouwen en utilitaire gebouwen.

 

VALOREM GEBOUWEN-INDEX voor 2014 bijna status quo (+0,25%).

Volgende factoren speelden hierbij een rol:

Vooreerst zijn de loonkosten in de bouwsector in mindere mate gestegen dan de vorige jaren.

Door de verder dalende energieprijzen zijn een aantal bouwmaterialen zoals staalproducten, kunststoffen en bitumineuze producten eveneens in kostprijs gedaald. Ook de transportkosten bleven daardoor op hetzelfde prijspeil. Beton- en baksteenproducten kenden wel een lichte stijging.

Tenslotte bleef de druk op de winstmarges aanhouden, gezien de weinig gevulde orderboekjes bij tal van bouwbedrijven, als gevolg van de sputterende economie.

 

materieel-index

De MATERIEEL-INDEX wordt berekend op basis van de prijsevolutie van het bestaande machinepark in de Belux. Deze gewogen index houdt rekening met de diverse sectoren, de landen van herkomst en het type materieel.

 

In vergelijking met het voorgaande jaar is de valorem-index voor Materieel gestegen met 0,35 %.

Een uitsplitsing van dat cijfer onthult een daling van 1,8 % voor de metallurgie en een daling van 5 % voor de non-ferro nijverheid; cijfers die beduidend beter zijn dan die van de laatste jaren en die wijzen op een voorzichtige stabilisatie van deze sectoren.

De sectoren van de machinebouw, elektrische apparatuur en elektromotoren kennen dan weer een (weliswaar zeer bescheiden) stijging van minder dan 2 %.

Ook de evolutie van de brandstofprijzen veroorzaakte een lichte daling – ten belope van 0,5 % - van de kosten voor het goederentransport over de weg. In de informaticabranche blijven de afzetprijzen andermaal status quo. Per saldo bekomen we dus, op basis van een gewogen gemiddelde, een globale stijging van 0,35 % voor Materieel.

 

Valorem en Valorem-indexen in een internationale context

De bouwkostenindexen voor niet-residentiële gebouwen stijgt lichtjes zowel in Nederland als in Frankrijk, vergelijkbaar met België. In Duitsland daarentegen stellen we een stijgende trend vast die België in belangrijke mate overstijgt.

De Valorem-indexen worden ook in een internationale context gebruikt. We denken daarbij onder meer aan "FM Global US" die de indexen gebruikt om de Belgische activa in hun portefeuille te actualiseren.

Aangezien VALOREM door de jaren heen een betrouwbare kennis heeft opgebouwd rond de opmaak en interpretatie van indexen, zijn we ook in staat waarderingen uit te voeren voor Belgische bedrijven met filialen in het buitenland.

 

Indexeren op een langere termijn?

De VALOREM-indexen voor gebouwen en materieel zijn samengestelde, gewogen indexen. Langdurig gebruik van deze index leidt tot een afwijking van de realiteit. Voor een correcte waardering baseert VALOREM zich steeds op een fysieke inventarisatie van de materiële vaste activa.

 

Over Valorem

Valorem -‘VALuation Of Real Estate & Machinery’- werd opgericht door Frank Goetgebuer en Hendrik Roos. Het bedrijf voert diverse waarderingen uit voor zowel nationale als internationale klanten in de commerciële, industriële en publieke sector. valorem beschikt over de expertise om de verzekerbare en bedrijfseconomische waarde (Fair Value/Marktwaarde) van materiële vaste activa te bepalen binnen een commerciële en industriële context. Daarnaast treedt VALOREM ook op bij schadedossiers zoals brand, machinebreuk en andere bedrijfsschade. Ook het opstellen van Fixed Asset Registers (FAR) voor het beheer van de materiële vaste activa voor diverse doeleinden behoort tot de bezigheden. De maatschappelijke zetel bevindt zich in Brussel, de exploitatiezetel in Gent. VALOREM is de enige industriële expert in België wat betreft onroerende goederen én materieel die als bedrijf met trots het RICS-label draagt. (Regulated by RICS).